Uvjeti korištenja

1. Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja primjenjuju se na sve usluge koje pruža ComutoSA (društvo registrirano u Francuskoj pod  brojem RCS Paris 491904546), sa sjedištem na adresi 84 Avenue de la République, 75011 Paris, France („BlaBlaCar“).

BlaBlaCar vlasnik je i rukovoditelj web stranice www.blablacar.hr Ta se web stranica i povezane aplikacije zajedničkim imenom nazivaju „stranica“.

Definirani pojmovi

 •  „BlaBlaCar“ jest Comuto SA, trgovačko društvo koje održava odgovarajuće usluge zajedničke vožnje na Stranici ali i na stranicama svih svojih partnera ili grupacije ili pridruženih društava
 • „Usluga rezervacije“ ima značenje opisano u stavku 2.3
 • „Rezervacija“ ima značenje opisano u stavku 2.3
 • „Potvrda rezervacije“ ima značenje opisano u stavku 2.3
 • „Uvjeti“  jesu Opći uvjeti korištenja uključujući i Politku čuvanja podataka
 • „Sudjelovanje u trošku“ jest iznos koji suglasno utvrđuju vozač i putnik u vezi s putovanjem, a isplaćuje ga putnik kao vlastiti doprinos troškovima puta.
 • „Vozač“ je osoba koja putem stranice putniku nudi dijeljenje prijevoza i prijevoz toga putnika do zadanog odredišta u dogovorenom vremenu u zamjenu za sudjelovanje u trošku.     
 • „Zajednička vožnja“ jest zajedničko korištenje vozila na Putovanju kada Vozač vozi Putnika u zamjenu za Sudjelovanje u trošku.
 • „Član“ se odnosi na putnika, vozača ili bilo kojeg drugog korisnika stranice
 •  „Putnik“ je osoba koja je od vozača prihvatila ponuđen prijevoz.
 • „Prihvaćeno putovanje“ ima značenje opisano u stavku 2.3
 •  „Usluga“ se odnosi na bilo koju uslugu koju stranica pruža bilo kojem članu. 

„Putovanje“ je pojedinačni put koji su vozač i putnik sporazumno dogovorili putem stranice, a obhvaća i Prihvaćeno putovanje

 „Korisnički račun“ jest račun na stranici koji član otvara i kojim se služi radi pristupanja usluzi koju stranica omogućuje.

 „Vozilo“ se odnosi na vozilo koje vozač nudi za dijeljenje.

1.2. Prihvaćanje uvjeta

Ovi uvjeti primjenjuju se na svaki oblik korištenja stranicom. Koristeći se stranicom, članovi uvjete prihvaćaju u cijelosti, čak i ako pojedini član ne otvori korisnički račun

Pristup uslugama dopušten je se samo ako su uvjeti prihvaćeni u cijelosti. Nijednomu članu nije dopušteno prihvaćanje samo jednog dijela uvjeta. Svi članovi prihvaćaju da su dužni pridržavati se uvjeta u Povelji dobrog vladanja te pristaju na obradu svojih osobnih podataka u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka.

Ne bude li se član pridržavao uvjeta, BlaBlaCar zadržava pravo ukidanja predmetnoga korisničkog računa te obustave ili uskrate svih usluga tomu članu bez obavijesti.

Sporazum o usluzi zajedničkog putovanja jest sporazum između Vozača i Putnika, a BlaBlaCar ne sudjeluje u dogovorima i nije jedna od strana u sporazumima.

Ovi su uvjeti namijenjeni stvaranju obvezujućih prava i obveza između članova.

1.3. Izmjena uvjeta, stranice i usluge

BlaBlaCar zadržava pravo na izmjenu uvjeta u svakom trenutku. Usto, BlaBlaCar može u svakom trenutku preinačiti ili izmijeniti usluge koje pruža putem stranice, funkcionalnost stranice i/ili „izgled i dojam“ stranice bez obavijesti i bez obveza prema članovima.  

Svaka izmjena strance, usluga ili uvjeta stupa na snagu objavom izmjena na stranici.

Smatrat će se da članovi prihvaćaju sve izmijenjene uvjete ako se nakon objave izmijenjenih uvjeta koriste bilo kojom uslugom putem stranice. Izmjene se ne odnose na rezervacije provedene prije objave izmijenjenih uvjeta.

2. Korištenje uslugom

2.1. Korisnički račun i ispravnost podataka

Kako bi se mogao koristiti uslugom, svaki član otvara korisnički račun i pristaje na ustupanje osobnih podataka koje zatraži BlaBlaCar. Od članova će se posebno tražiti ime, prezime, dob, titula, važeći telefonski broj i e-mail adresa. Stranicom se mogu koristiti isključivo osobe koje su u trenutku registracije bile starije od 18 godina.

Članovi prihvaćaju i potvrđuju da su svi podaci koje ustupe BlaBlaCaru pri otvaranju korisničkog računa i u svakom drugom trenutku istiniti, potpuni i točni u svakom pogledu. Članovi potvrđuju i da su svi podaci koje ustupe BlaBlaCaru ili objave na stranici u vezi s pojedinim putovanjem, vozilom ili dijeljenjem prijevoza istiniti, potpuni i točni.

BlaBlaCar ne snosi odgovornost ni prema kojem članu ako taj član (uključujući i u svrhu otklanjanja sumnje u drugog člana) ustupi nepotpune, netočne, pogrešne ili lažne podatke.

Osim u slučaju izričitog dopuštenja BlaBlaCara, članovi su ograničeni na jedan korisnički račun po članu. Korisnički se račun ne smije otvoriti u ime druge osobe ili u svrhu lažnog predstavljanja kao druga osoba.

Svako kršenje ovih Uvjeta za posljedicu ima neposredno obustavljanje Korisničkog računa Člana i ograničavanje pristupa ostalim uslugama.

2.2. Zabrana poslovne djelatnosti i status BlaBlaCara

Stranica i usluge strogo su ograničene na pružanje usluge vozačima i putnicima za dijeljenje vozila u svojstvu privatnih osoba. Usluge se ne smiju upotrebljavati u svrhu nuđenja ili prihvaćanja dijeljenja prijevoza radi zarade ili u bilo kakvim poslovnim ili profesionalnim okolnostima.

Vozači ne smiju ostvariti zaradu ni od jednog putovanja. Usluga i sudjelovanje u trošku služe isključivo za rasterećenje troškova vozača i ne smiju se iskoristiti za ostvarenje bilo kakvog oblika zarade vozača. Vozač nema pravo ostvariti zaradu putem sudjelovanja u trošku, na temelju vrsta putovanja koje nudi, učestalosti tih putovanja ili broja putnika koje prevozi. Ova se odredba primjenjuje na sve aktivnosti, dogovore i usluge rezervirane putem stranice te na sve dodatne usluge ili aktivnosti koje vozač i putnik suglasno utvrđuju.

Stoga, Comuto može zatvoriti ili suspendirati račun bilo kojeg Člana koji koristi uslugu koristi profesionalno (najam vozila s vozačem, taksi itd.), kao tvrtka ili fizička osoba ako bi tako zarađivao putem usluga koje nudimo na našoj Platformi. U slučaju sumnje, Comuto može zatražiti od Vozača kopiju svoje prometne dozvole ili bilo koji drugi dokument koji dokazuje da on/ona može nuditi prijevoz tim vozilom na našoj platformi i na pri tom ne ostvaruje zaradu.

Vozač nijednom putniku ne smije pružati dodatne usluge radi ostvarivanja zarade ili koristi (a putnik ne smije prihvatiti ni zatražiti bilo kakav oblik takve usluge), uključujući (no ne ograničavajući se samo na) dostavu pošiljaka, vrijeme čekanja, dodatne iskrcaje i ukrcaje i primanje dodatnih putnika (koji nisu dogovoreni putnik).

Sva putovanja, točke ukrcaja i odredišta utvrđuju se unaprijed putem stranice. Vozači ne smiju ukrcavati putnike s lokacija koje nisu prethodno dogovorene s putnikom putem stranice.

Članovima je važno posebno napomenuti da korištenje stranicom u poslovne ili profesionalne svrhe može dovesti do poništenja vozačeva osiguranja. Odgovornost BlaBlaCara ograničena je u skadu s tim uvjetima, a BlaBlaCar posebno ne snosi odgovornost u pogledu kršenja dogovora između članova ili kršenja uvjeta pojedinog člana, uključujući okolnosti u kojima vozač (koji krši ove uvjete) putem stranice nudi profesionalne ili poslovne usluge (pri čemu dovodi u mogućnost poništenje vlastita osiguranja). Članovi su dužni postupati s oprezom kako bi osigurali da se usluge ne pružaju za poslovne svrhe.

Status BlaBlaCara

Ni BlaBlaCar ni stranica ne pružaju usluge prijevoza. Stranica je komunikacijska platforma koja članovima omogućuje postizanje dogovora. BlaBlaCar se ne upleće u putovanja, odredišta i određivanje vremena. Dogovor o dijeljenju prijevoza sklapaju vozač i putnik. BlaBlaCar nije strana ni u jednom dogovoru ili transakciji između članova niti je odgovoran u pogledu bilo kakvih pitanja povezanih s rezervacijom između članova. BlaBlaCar ne zastupa niti će zastupati nijednog člana.

Bilo koji oblik kršenja ovih uvjeta dovest će do trenutačnog ukidanja korisničkog računa člana uz moguću zabranu pristupa bilo kojoj drugoj usluzi.

2.3. Vrste rezervacija i plaćanja

BlaBlaCar svojim Članovima nudi uslugu rezervacije (dalje u tekstu „Usluga rezervacije“) kako bi Putnicima omogućio rezerviranje sjedala. Međutim, u opsegu u kojem to dozvoljava primjenjivo pravo, ništa u ovim uvjetima ne može društvu BlaBlaCar nametnuti bilo kakvu odgovornost prema bilo kojem Korisniku zbog nastupanja bilo kojeg od navedenih rizika.

Usluga rezervacije ograničena je na Putovanja navedena u nastavku (dalje u tekstu „Prihvaćena putovanja“) čija definicija uključuje i Dionicu tamo gdje je to primjenjivo u skladu s odredbama sljedećih stavaka:

 • jednu vožnju koja je bila posebno oglašena na stranici i koja uključuje samo jedno ad hoc putovanje na određeni datum i u određeno vrijeme s navedene točke polaska i do navedene točke odredišta; i
 • vožnju koja ne prelazi državnu granicu

Pružatelj usluge zadržava pravo ograničiti broj i/ili kategoriju Članova koji mogu koristiti Uslugu rezervacije za Prihvaćeno putovanje.

Vozač na stranici objavljuje podatke o Prihvaćenoj vožnji te vrijeme polaska i dolaska na odrediše, iznos Sudjelovanja u trošku i sve ostale uvjete putovanja.

Putik rezervira jedno ili više mjesta u vozilu za određeno Prihvaćeno putovanje klikom na gumb „Rezerviraj“ (dalje u tekstu „Rezervacija“).

BlaBlaCar će nakon toga i Vozaču i Putniku e-poštom poslati potvrdu rezervacije (dalje u tekstu „Potvrda rezervacije“). Nakon slanja Potvrde rezervacije, postupak rezervacije je završen i potrebno je izraditi poseban, obvezujući ugovor o zajedničoj vožnji između Vozača i Putnika, koji se odnosi na Prihvaćeno putovanje.

Članovi prihvaćaju da, s obzirom na prirodu usluge i činjenicu da je besplatna, vozači i putnici nemaju pravo uputiti žalbu BlaBlaCaru u vezi s bilo kojim vidom transakcije, uključujući otkazivanja, promjene u zadnji tren, nepojavljivanje vozača ili putnika ili neplaćanje sudjelovanja u trošku. Posebno je vozač odgovoran za naplatu sudjelovanja u trošku od putnika za vrijeme putovanja.

BlaBlaCar ne stupa u kontakt ni s jednom stranom niti poduzima ikakve korake u rukovođenju rezervacijom. Uslugom rukovode vozači i putnici.

Posebno treba imati na umu da BlaBlaCar zadržava pravo promjene bilo kojeg vida stranice ili usluge, što može uključivati dodavanje novih usluga (koji mogu podrazumijevati naknadu) ili ukidanje usluga.

Rezervacija je osobna kako za Vozača tako i za Putnika. Identitet Vozača i putnika mora odgovarati identitetu koje su naveli BlaBlaCaru. Član može otkazati Putovanje ako identitet Vozača ili Putnika nije isti kao identit naveden na stranici.

Vozač se obvezuje prema BlaBlaCaru i prema Putniku obaviti Putovanje čiju vožnju je oglasio na stranici, na dogovoreni datum, u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu. Vozač se također obvezuje BlaBlaCaru i Putniku/putnicima u svom vozilu osigurati oglašena mjesta  za koja su izvršene rezervacije.

2.4. Obveze vozača i putnika

Obveze vozača

Vozač pristaje na sljedeć

– da će se na vrijeme pojaviti na dogovorenome mjestu u predviđenom vozilu;

 – da će smjesta obavijestiti sve putnike o bilo kakvoj promjeni vezanoj uz putovanje. Ako je rezervaciju proveo jedan ili više putnika, a vozač odluči promijeniti bilo koji vid putovanja, vozač preuzima obvezu obavještavanja svih putnika koji su proveli rezervaciju vezanu uz to putovanje te dobivanja pristanka svih putnika na tu promjenu. Ako putnik ne pristane na promjenu, ima pravo na puni povrat sredstava bez isplate naknade vozaču;

 – da će se u svakom trenutku pridržavati Povelje o dobrom vladanju i poštivati prometne propise i zakone država u kojima vozi te da će osigurati sigurnu vožnju;

– da će putnika na točki ukrcaja čekati barem 30 minuta nakon dogovorenog vremena (međutim, od putnika se očekuje da bude točan).

Obveze putnika

Putnik pristaje na sljedeće:

 – da će se na  vrijeme pojaviti na mjestu dogovorenome s vozačem

 – da će smjesta obavijestiti vozača ili BlaBlaCar ako mora otkazati putovanje

 – da će se u svakom trenutku pridržavati Povelje o dobrom vladanju

 – da će vozača na točki ukrcaja čekati barem 30 minuta nakon dogovorenog vremena;

 – da će vozaču platiti sudjelovanje u trošku.

Ako se putnik ili vozač ne budu pridržavali ovih obveza ili bilo kojih drugih uvjeta, BlaBlaCar pridržava pravo zadržavanja informacija vezanih uz predmetno kršenje, objave ili iznošenja tih informacija na online profilu člana te ukidanja ili obustave pristupa toga člana stranici.

2.5. Osiguranje

Vozač pristaje i preuzima obvezu ishođenja i održavanja osiguranja koje pokriva putovanje i bilo koji oblik dijeljenja prijevoza koje se nudi ili rezervira putem stranice (uključujući, radi uklanjanja sumnje, osiguranje koje pokriva bilo koju međunarodnu ili prekomorsku dionicu puta). Vozač pristaje na to da putniku prema zahtjevu prije putovanja predoči dokaz o punom važenju police osiguranja. Vozač također preuzima obvezu posjedovanja važeće vozačke dozvole, vlasništva ili prava na uporabu vozila  te osiguranja da vozilo ima važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila, a putnik u bilo kojem trenutku do okončanja putovanja ima pravo zatražiti dokaz o vozačevu osiguranju, knjižicu vozila, vozačku dozvolu i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila.

Koliko je BlaBlaCar upućen, većina osiguravateljskih kuća smatra da putnik koji doprinosi samo u pogledu troškova putovanja putuje besplatno pa je, shodno tomu, putnik treća strana koja podliježe obveznom osiguranju treće strane u Hrvatskoj.

Međutim, BlaBlaCar ne daje nikakva jamstva niti osiguranje, a vozačeva je odgovornost provjeriti ima li njegovo osiguranje dovoljnu pokrivenost.

Dodatne informacije u vezi s osiguranjem i dijeljenjem vozila dostupne su ovdje.

Svi vozači i putnici moraju međusobno potvrditi da vozača pokriva važeće osiguranje. Vozač mora potvrditi da mu polica osiguranja dopušta prijevoz putnika te da pokriva sve putnike i sve oblike nesreća ili nezgoda koje se mogu dogoditi tijekom putovanja.

Vozač i putnik upoznati su s mogućnošću da uobičajene nekomercijalne police osiguranja mogu uskratiti obeštećenje za gubitak ili štetu koja nastaje zbog vozačeva ostvarivanja zarade ili namjere za ostvarenjem zarade. 

Vozač od putnika ne smije primiti nikakvu drugu naknadu osim sudjelovanja u trošku. Vozač ni u kojem slučaju ne smije ostvariti zaradu.

Vozač se, stoga, obvezuje izračunati troškove (goriva, cestarine, održavanja, popravaka, tehničkog pregleda, amortizacije i osiguranja vozila) te jamči da ukupno sudjelovanje u trošku koje zatraži od kupca ne dovodi ni do kakve zarade.

Ako vozač ostvari zaradu ili ako osiguravatelji ne prihvate ili odbiju zahtjev za odštetu vezanu uz putovanje zbog bilo kakvog drugog razloga, vozač će biti odgovoran za proistekle financijske posljedice, gubitke i štetu, a BlaBlaCar neće ni u kojim okolnostima snositi odgovornost prema vozaču ili putniku.

BlaBlaCar zadržava pravo da trenutačno ukine račun korisnika, uključujući i iskazana sredstva, i da nadležna tijela obavijesti o profesionalnoj djelatnosti.

2.6. Upravljanje sporovima među članovima

BlaBlaCar svojim članovima omogućuje online uslugu razrješenja sporova, koja nije obvezujuća. BlaBlaCar ne snosi nikakvu odgovornost za razrješenje sporova, a uslugu nudi po vlastitu nahođenju te je može u bilo kojem trenutku ukinuti.

Ako se koji sukob ne razriješi, BlaBlaCar zadržava pravo zadržavanja putnikovih uplata dok se između putnika i vozača ne postigne prijateljski sporazum ili ne donese konačna sudska odluka.

2.7. Potvrda telefonskog broja

Radi jačanja povjerenja, sprečavanja krivih unosa i pogrešnih brojeva, svaki član može potvrditi telefonski broj tako što će BlaBlaCaru ustupiti svoj broj mobilnog telefona, a nakon toga primiti SMS s četveroznamenkastim kodom koji se potvrđuje na stranici.

Ova je usluga besplatna, osim moguće naknade koju mobilni operator člana naplati za primanje SMS-a.

2.8. Međunarodna putovanja i međunarodne rezervacije

Putem stranice se mogu provesti rezervacije za međunarodna putovanja. Međunarodno putovanje odnosi se na putovanje koje uključuje bilo kakav put izvan granica Hrvatske. Ako se rezervacija provodi za međunarodno putovanje,vozači su dužni pobrinuti se da im osiguranje pokriva putovanje izvan Hrvatske. Vozač je dužan pobrinuti se da vozilo udovoljava svim primjenjivim pravilima i ograničenjima u predmetnoj stranoj zemlji.  

2.9 Poruke koje se razmjenjuju među Članovima

BlaBlaCar može pregledavati, skenirati i mijenjati poruke koje Članovi međusobno razmjenjuju na stranici, a naročito u svrhu sprječavanja prijevare, u svrhu osiguravanja podrške korisnicima, provedbe ugovora sklopljenih s članovima BlaBlaCara (npr. Uvjeta) i osiguravanja sukladnosti s primjenjivim pravom Primjerice, kako bi se spriječilo izbjegavanje usluge rezervacije, BlaBlaCar može skenirati i analizirati poruke poslane putem platforme kako bi provjerio ne uključuju li one bilo kakve podatke za kontakt ili upućivanje na neku drugu mrežnu stranicu.

Korištenjem stranice i prihvaćanjem Odredbi I uvjeta, Član prihvaća da BlaBlaCar, po vlastitom nahođenju, smije pregledati, analizirati i mijenjati poruke koje se razmjenjuju putem Stranice.

Član se obvezuje slati samo poruke koje se odnose na rezervaciju zajedničkog putovanja u skladu sa svrhom ove stranice. Član se obvezuje da poruke neće koristiti za privatnu ili povjerljivu komunikaciju.

BlaBlaCar zadržava pravo na filtriranje ili brisanje poruka i obustavljanje ili raskidanje Korisničkog računa Člana te Članu može zavrniti pristup stranici ako to bude tijekom vršenja izmjena poruka koje je Član poslao, a koje nisu u skladu s Uvjetima i/ili primjenjivim pravom.

3. Odgovornost

BlaBlaCar nije strana ni u kakvom dogovoru između vozača i putnika te ne snosi odgovornost ni prema jednoj strani osim ako nastali gubitak ili šteta ne proizlazi zbog nehaja BlaBlaCara.

BlaBlaCar ne snosi odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu koja nastaje:

Ako član ustupi netočne ili nepotpune informacije

Ako vozač ili putnik otkažu putovanje

Ako sudjelovanje u trošku ne bude isplaćeno (za besplatnu uslugu bez rezervacije)

Ako dođe i do kakve prijevare, lažnog predstavljanja ili kršenja dužnosti.

BlaBlaCar ne snosi odgovornost ni prema kojem članu u pogledu poslovnoga, financijskoga ili gospodarskoga gubitka niti nematerijalnoga ili neizravnoga gubitka kao što su izgubljeni ugled, izgubljena nagodba, izgubljena dobit, izgubljena očekivana ušteda ili izgubljena prilika koji nastaju uslijed usluge koju pruža BlaBlaCar (bilo da je pretrpljena ili nastala uslijed nemara BlaBlaCara ili drugih razloga), osim u slučaju prijevare, namjernog prikrivanja ili krađe.

Nijedna odredba ovog sporazuma ne ograničava niti isključuje odgovornost BlaBlaCara za smrtni slučaj ili tjelesnu ozljedu koja nastaje uslijed nemara BlaBlaCara.

S obzirom na to da su vozači obvezni posjedovati važeće osiguranje koje pokriva putovanje te s obzirom na to da su usluge BlaBlaCara ograničene na omogućavanje kontakta između vozača i putnika i nemogućnost nadziranja putovanja, članovi se slažu da su gorenavedena ograničenja odgovornosti BlaBlaCara razumna.

4. Opće odredbe

4.1. Ukidanje ili obustava pristupa stranici

Prekršili Član sve ili dio uvjeta, prima na znanje i prihvaća da mu/joj BlaBlaCar u svakom trenutku bez prethodne obavijesti može prekinuti ili privremeno ili trajno obustaviti sve ili dio usluga ili uskratiti pristup stranici (uključujući posebno vaš korisnički račun).

4.2. Intelektualno vlasništvo

Oblik i sadržaj ove stranice zaštićeni su autorskim pravima, a BlaBlaCar zadržava sva prava u vezi sa svojim autorskim pravima bilo da su naše vlasništvo ili djelujemo kao nositelj licencije.

Zadržana su sva prava u vezi sa svim registriranim i neregistriranim žigovima (bilo da je BlaBlaCar vlasnik ili nositelj licencije) koji se pojavljuju na stranici.

Ni ova web stranica ni bilo koji njezin dio ne smiju se koristiti, umnažati, kopirati, prodavati, preprodavati, posjećivati ni na bilo koji drugi način iskorištavati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja BlaBlaCara. Nijedna strana nema pravo na sustavno izdvajanje i/ili ponovnu uporabu dijelova sadržaja stranice bez izričitog pismenog dopuštenja BlaBlaCara. Posebno se strogo zabranjuje rudarenje podataka, uporaba robota ili sličnih alata za prikupljanje i izvlačenje podataka s ciljem izvlačenja (bilo jednom ili opetovano) bilo kojeg značajnog dijela stranice radi ponovne uporabe.

4.3. Sadržaj stranice koji omogućuju članovi

Objavom sadržaja na ovoj stranici korisnici izričito daju dopuštenje BlaBlaCaru da sadržaj objavi te da se njime koristi za bilo koje svoje poslovne potrebe.

Od korisnika ove stranice izričito se traži da ne objavljuju pogrdan, pogrešan ili uvredljiv sadržaj ili bilo kakav sadržaj koji narušava prava intelektualnog vlasništva druge osobe (npr. autorsko pravo). Takvi se sadržaji protive politici BlaBlaCara, a BlaBlaCar ne preuzima odgovornost u pogledu takva sadržaja, pri čemu će odgovorni korisnik snositi i osobnu odgovornost za bilo kakvu štetu ili nastale obveze te pristaje obeštetiti BlaBlaCar u slučaju štete koju pretrpi uslijed takvog sadržaja. Međutim, čim BlaBlaCar postane svjestan sadržaja koji krši uvjete, BlaBlaCar će učini sve u svojoj moći da takav sadržaj što prije ukloni sa stranice.

4.4. Partnerske stranice

BlaBlaCar zadržava pravo korištenja svim informacijama koje se pojave na stranici ili na partnerskim stranicama.

To se posebno odnosi na oglase objavljene na stranici kojom rukovode ili surukovode BlaBlaCar ili treće strane.

5. Pravna i sudska nadležnost

Ove uvjete uređuju pravni propisi Republike Hrvatske, a svi sporovi koji nastaju u vezi s uvjetima podliježu jurisdikciji nadležnih sudova u Republici Hrvatskoj.

Korištenjem naše web stranice prihvaćate korištenje kolačića za analitiku te proizvodnju sadržaja i oglasa prilagođenog vašim interesima. Pročitajte našuPolitiku korištenja kolačića

Ponudi prijevoz