Uvjeti korištenja

1. Predmet

Trgovačko društvo Comuto SA (dalje u tekstu „BlaBlaCar“) razvilo je platformu za dijeljenje prijevoza („carpooling“) koja je dostupna na internetskoj stranici www.blablacar.hr ili kao mobilna aplikacija, namijenjenu spajanju vozača koji putuju do određene destinacije, s putnicima koji putuju u istom smjeru kako bi putovali zajedno i podijelili troškove (dalje u tekstu „platforma“).

Svrha ovih odredbi i uvjeta korištenja je uređivanje pristupa i uvjeta korištenja platforme. Molimo vas da ih pažljivo pročitate. Upoznati ste s činjenicom i prihvaćate da BlaBlaCar nije jedna od ugovornih strana nijednog sporazuma, ugovora ili ugovornog odnosa bilo koje vrste koje međusobno sklapaju članovi platforme.

Klikom na „Prijavi se Facebook računom“ ili „Registriraj se e-mailom“, potvrđujete da ste pročitali i prihvatili cijeli tekst ovih općih uvjeta korištenja.

2. Definicije

U ovom dokumentu,

Oglas“ jest oglas o putovanju kojeg je na platformi objavio vozač;

BlaBlaCar“ ima značenje navedeno u gornjem članku 1.;

Odredbe i uvjeti“ su odredbe i uvjeti korištenja;

Korisnički račun“ jest račun koji se mora otvoriti kako biste postali član i imali pristup određenim uslugama koje se nude putem platforme;

Facebook račun“ ima značenje navedeno u stavku 3.2 u nastavku;

Vozač“ jest član koji putem platforme drugoj osobi nudi prijevoz u zamjenu za sudjelovanje u trošku putovanja, na putovanju i u vrijeme koje definira isključivo vozač;

Potvrda rezervacije“ ima značenje opisano u stavku 4.2.1 u nastavku;

Sadržaj za članove“ ima značenje navedeno u stavku 11.2 u nastavku;

Član“ jest osoba koja je izradila korisnički račun na platformi;

Putnik“ jest član koji je prihvatio prijevoz vozača ili, gdje je to primjenjivo, osoba u čije je ime član rezervirano mjesto u automobilu;

Sudjelovanje u trošku“, za određeno putovanje, jest novčani iznos koji vozač traži i koji putnik prihvaća za sudjelovanje u trošku putovanja;

Mjesto“ jest mjesto koje je putnik rezervirao u vozačevom automobilu;

Platforma“ ima značenje navedeno u gornjem članku 1;

Rezervacija“ ima značenje opisano u stavku 4.2.1. u nastavku;

Usluge“ jesu sve usluge koje BlaBlaCar osigurava putem platforme;

Mrežna stranica“ jest mrežna stranica dostupna na adresi www.blablacar.hr;

Dionica“ ima značenje navedeno u stavku 4.1 u nastavku;

Putovanje“ jest putovanje navedeno u oglasu kojeg je vozač objavio na platformi i za koje on pristaje voziti putnike u zamjenu za sudjelovanje u trošku;

Putovanje s rezervacijom“ ima značenje navedeno u stavku 4.2.1 u nastavku;

Putovanje bez rezervacije“ ima značenje navedeno u stavku 4.2.2 u nastavku;

3. Registracija na platformi i izrada korisničkog računa

3.1. Uvjeti registracije na platformi

Ovu platformu smiju koristiti osobe starije od 18 godina. Registracija maloljetnika na ovoj je platformi strogo zabranjena. Kod pristupanja, uporabe ili registracije na platformi, osobno izjavljujete i jamčite da ste stariji od 18 godina.

3.2. Izrada korisničkog računa

Ova platforma članovima omogućuje objavljivanje i pregledavanje oglasa te međusobnu interakciju lanova kako bi izvršili rezervaciju mjesta. Ako niste registrirani na platformi oglase možete vidjeti. Međutim, objavljivanje oglasa ili rezervacija mjesta nisu mogući ako najprije ne izradite korisnički račun i postanete član.

Za izradu korisničkog računa možete:

 • (i) popuniti sva obvezna polja u obrascu za registraciju; ili
 • (ii) prijaviti se na svoj Facebook račun putem naše platforme (dalje u tekstu vaš „Facebook račun“). Ako koristite ovu funkciju, razumijete da će BlaBlaCar imati pristup, objaviti na platformi i zadržati određene informacije s vašeg Facebook računa. Poveznicu između svog korisničkog računa i Facebook računa možete obrisati u svakom trenutku, u dijelu „Verifikacije“ na svom profilu. Ako želite saznati više o korištenju podataka sa svog Facebook računa, pročitajte našu Politiku o zaštiti podataka i politiku Facebooka.

Za registraciju na platformu, morate najprije pročitati i prihvatiti ove odredbe i uvjete korištenja i Politiku o zaštiti podataka.

Kod izrade svog korisničkog računa, neovisno o metodi koju ste odabrali, pristajete dostavljati točne i istinite informacije i ažurirati ih na svom profilu ili slanjem obavijesti tvrtki BlaBlaCar, kako bi jamčili relevantnost i točnost podataka u skladu s ugovornim obvezama koje imate s tvrtkom BlaBlaCar.

U slučaju registracije putem e-pošte, prihvaćate zaštititi tajnost svoje lozinke koju ste odabrali pri izradi korisničkog računa i ne odavati je nijednoj drugoj osobi. Ako izgubite ili otkrijete svoju lozinku, preuzimate obvezu o tome odmah obavijestiti BlaBlaCar. Odgovornost za korištenje vašeg računa od strane trećih osoba snosite sami, osim ako tvrtku BlaBlaCar niste obavijestili o gubitku odnosno neovlaštenom korištenju od strane treće osobe ili otkrivanju lozinke trećoj osobi.

Suglasni ste da nećete izrađivati niti upotrebljavati, koristeći svoj identitet ili identitet treće osobe, korisničke račune koji nisu oni koje ste prvotno izradili.

3.3. Verifikacija

BlaBlaCar može, u svrhu transparentnosti, jačanja povjerenja, prevencije ili otkrivanje prijevara, uspostaviti sustav potvrđivanja nekih informacija koje dajete na svom profilu. To je naročito slučaj pri unosu broja telefona ili slanja identifikacijskog dokumenta.

Potvrđujete i prihvaćate da svako pozivanje na platformi ili u uslugama na „verificirane“ informacije ili sličan izraz, znači samo da je član uspješno obavio postupak verifikacije na platformi ili uslugama, kako bi vam dostavio informacije o članu s kojim namjeravate putovati. Tvrtka BlaBlaCar ne može jamčiti za istinitost, pouzdanost ili valjanost informacija koje podliježu postupku verifikacije.

4. Korištenje usluga

4.1. Objavljivanje oglasa

Kao član i ako ispunjavate uvjete u nastavku, možete izraditi i objavljivati oglase na platformi, i to unosom podataka o planiranom putovanju (datum/vrijeme, mjesto polaska i dolaska, broj ponuđenih mjesta, dostupne opcije, iznos sudjelovanja u trošku itd.).

Kod objave oglasa možete navesti mjesta u kojima pristajete stati i kratko pokupiti ili ostaviti putnike. Dionice putovanja između tih mjesta ili između tog mjesta i mjesta polaska ili odredišta putovanja nazivaju se „Dionice“.

Ovlašteni ste objavljivati oglas samo ako ispunjavate sljedeće uvjete:

 • (i) posjedujete valjanu vozačku dozvolu;
 • (ii) objavljujete samo oglase za vozilo čiji ste vlasnik ili koje koristite uz izričitu dozvolu vlasnika, a u svakom slučaju ono koje ste ovlašteni koristiti za carpooling;
 • (iii) vi jeste i ostajete glavni vodič vozila koje je predmet oglasa;
 • (iv) vozilo ima valjano obvezno osiguranje
 • (v) kod vas ne postoje nikakve kontraindikacije ili zdravstvena nesposobnost za upravljanje vozilom;
 • (vi) automobil koji namjeravate koristiti za putovanje je putničko vozilo sa 4 kotača i najviše 7 sjedala;
 • (vii) nemate namjeru na platformi za isto putovanje objavljivati neki drugi oglas;
 • (viii) ne nudite više mjesta nego što u vašem vozilu ima sjedala;
 • (ix) sva ponuđena mjesta u vozilu imaju sigurnosni pojas, čak i ako je vozilo odobreno sa sjedalima koja nemaju sigurnosni pojas;
 • (x) vozilo koje koristite u ispravnom je stanju i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama i praksom, a to se posebno odnosi na najnoviju potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu.

Potvrđujete da ste isključivo vi odgovorni za sadržaj oglasa koji objavljujete na platformi. Shodno tome, izjavljujete i jamčite za točnost i istinitost svih podataka navedenih u oglasu i obvezujete se putovanje realizirati u skladu s uvjetima navedenima u oglasu.

Ako vaš oglas udovoljava odredbama i uvjetima korištenja, isti će biti objavljen na platformi i kao takav vidljiv članovima i svim posjetiteljima stranice, čak i onima koji nisu članovi, a koji pretražuju platformu ili mrežnu stranicu partnera tvrtke BlaBlaCar. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo, po vlastitom nahođenju i bez posebne obavijesti, ne objaviti ili ukloniti, u bilo kojem trenutku, svaki oglas koji nije u skladu s odredbama i uvjetima korištenja ili za koje tvrtka smatra da štete njenom ugledu, ugledu platforme ili usluga.

Potvrđujete i prihvaćate da su kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom razvrstavanja i redoslijeda prikazivanja oglasa među ostalim oglasima isključivo diskrecijsko pravo tvrtke BlaBlaCar.

4.2. Rezervacija mjesta

Način rezervacije mjesta ovisi o vrsti planiranog putovanja. Za neka putovanja tvrtka BlaBlaCar uspostavila je sustav rezerviranja mjesta putem Interneta.

4.2.1. Putovanje s rezervacijom

Tvrtka BlaBlaCar uspostavila je sustav rezerviranja mjesta putem Interneta („Rezervacija“) za neka putovanja koja se nude na platformi („Putovanja s rezervacijom“).

Utvrđivanje prikladnosti putovanja za određeni sustav rezervacija diskrecijsko je pravo tvrtke BlaBlaCar, koja isto pravo zadržava i za mijenjanje uvjeta u bilo kojem trenutku.

Kad putnik izrazi zanimanje za oglas na način da želi obaviti rezervaciju, svoj zahtjev može dostaviti putem interneta. Takav zahtjev za rezervaciju se (i) prihvaća automatski (ako vozač odabere ovu opciju prilikom objavljivanja oglasa) ili (ii) vozač prihvaća ručno. Nakon vozačeve validacije zahtjeva za rezervaciju, tamo gdje je to primjereno, putnik dobiva potvrdu rezervacije („Potvrda rezervacije“).

Ako ste vozač i prilikom objave oglasa odabrali ste ručno obrađivati upite za rezervaciju, dužni ste na sve upite za rezervaciju odgovoriti u vremenskom roku koji je putnik naveo u svom zahtjevu. Ako to ne učinite, zahtjev za rezervaciju istječe automatski.

U trenutku potvrde rezervacije, BlaBlaCar će vam poslati broj telefona vozača (ako ste putnik) ili putnika (ako ste vozač). Nakon toga, isključivo ste vi odgovorni za provedbu ugovora koji vas obvezuje prema drugom članu.

4.2.2. Putovanje bez rezervacije

Za putovanje za koja nije moguća rezervacija mjesta putem interneta („Putovanja bez rezervacije“), tvrtka BlaBlaCar putniku nudi uslugu slanja poruke vozaču putovanja za koje je putnik zainteresiran. U trenutku slanja poruke, BlaBlaCar će vam poslati broj telefona vozača (ako ste putnik) ili putnika (ako ste vozač), ako je član pristao objaviti svoj broj telefona. Nakon toga isključivo ste vi odgovorni za dogovaranje detalja putovanja s drugim članom i preuzimanje rizika povezanih s otkazivanjem promjenama podataka o putovanju i neplaćanja sudjelovanja u troškovima.

4.2.3. Rezervacije sjedala na ime i uvjeti korištenja usluga u ime treće osobe

Svako korištenje usluga, bilo kao vozač ili kao putnik, vezano je uz određeno ime. Identitet vozača i putnika moga odgovarati identitetu dostavljenom tvrtki BlaBlaCar i ostalim članovima koji sudjeluju u putovanju.

Međutim, BlaBlaCar dozvoljava svojim članovim rezerviranje jednog ili više mjesta u ime treće osobe. U tom slučaju, vi preuzimate obvezu vozaču, u trenutku rezerviranja ili slanja poruke (ako se radi o putovanju bez rezervacije) dostaviti točno ime, dob i broj telefona osobe na čije ime rezervirate mjesto. Strogo je zabranjeno rezervirati mjesto maloljetnoj osobi mlađoj od 13 godina koja putuje sama. U slučaju rezerviranja mjesta maloljetnoj osobi starijoj od 13 godina koja putuje sama, obvezujete se pribaviti prethodnu suglasnost vozača i dostaviti mu potpisano odobrenje djetetovog zakonskog zastupnika.

Uz navedeno, platforma je namijenjena rezerviranju mjesta za osobe. Zabranjeno je rezervirati mjesto za prijevoz bilo kakvog predmeta, paketa, životinje koja putuje sama ili bilo kakvog drugog materijalnog predmeta.

Nadalje je zabranjeno objavljivati oglas za vozača, ako to niste vi.

4.3. Sustav ocjenjivanja

4.3.1. Način funkcioniranja sustava

Tvrtka BlaBlaCar potiče vas na ocjenjivanje vozača (ako ste putnik) ili putnika (ako ste vozač) s kojima ste dijelili putovanje ili s kojim ste trebali dijeliti putovanje. Međutim, nije dozvoljeno ocjenjivati druge putnike ako ste putnik kao niti članove s kojima niste putovali ili s kojima niste trebali putovati.

Vaša ocjena i ocjena koju o vama da drugi član, ako takva postoji, vidljive su i objavljuju se samo na platformi: (i) odmah nakon što oboje date svoju ocjenu ili (ii) nakon isteka razdoblja od 14 dana nakon prve ocjene, ovisno što je kraće.

Imate opciju odgovoriti na ocjenu koju je o vama dao drugi član na vašem profilu, u roku od 14 dana nakon datuma primitka ocjene. Ocjena i vaš odgovor, ako postoji, objavljuju se na vašem profilu.

4.3.2. Moderiranje sadržaja

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo ne objaviti ili obrisati sve ocjene, pitanja ili primjedbe ako smatra da njihov sadržaj predstavlja kršenje ovih odredbi i uvjeta korištenja.

4.3.3. Ograničenja

Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo obustaviti vaš korisnički račun, ograničiti vam pristup uslugama ili raskinuti ove odredbe i uvjete korištenja u slučaju (i) da ste dobili najmanje tri negativne ocjene i (ii) prosječna ocjena koju ste dobili je manja ili jednaka 3.

5. Financijski uvjeti

5.1. Sudjelovanje u trošku

Sudjelovanje u trošku određujete vi, kao vozač, na vlastitu odgovornost. Strogo je zabranjeno na bilo koji način korištenjem ove platforme ostvarivati dobit. Shodno tome, suglasni ste visinu sudjelovanja u trošku koje zahtijevate od putnika ograničiti na stvarne troškove koji za vas nastaju vezano na putovanje. U suprotnom, obvezni ste snositi troškove drugačije prirode prometa obavljenog putem platforme.

Kad objavljujete oglas, tvrtka BlaBlaCar predložit će iznos sudjelovanja u trošku, kod čega se u obzir uzima prirodu putovanja i prijeđenu udaljenost- Taj se iznos navodi isključivo kao smjernica i vi ga možete smanjiti ili povećati uzimajući u obzir stvarne troškove određenog putovanja. Kako bi se izbjegla zlouporaba tvrtka BlaBlaCar ograničava mogućnost prilagođavanja sudjelovanja u trošku.

5.2. Zaokruživanje vrijednosti

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar može iznos sudjelovanja u trošku zaokružiti (na više ili niže), prema vlastitom nahođenju.

5.3. Plaćanje sudjelovanja u trošku vozaču

Putnik se obvezuje sudjelovanje u trošku platiti vozaču najkasnije pri dolasku na odredište.

Vozač se obvezuje da plaćanje sudjelovanja utrošku, u cijelosti ili djelomično, neće tražiti prije realizacije putovanja.

6. Nekomercijalna i ne-poslovna svrha usluga i platforme

Suglasni ste usluge i platformu koristiti samo za uspostavljanje kontakta, na nekomercijalnoj i ne-poslovnoj osnovi, s osobama koje s vama žele podijeliti putovanje.

Kao vozač pristajete da nećete tražiti iznos sudjelovanja u trošku koji je viši od stvarnih troškova putovanja i kojim biste mogli ostvariti dobit, kod čega se u smislu podjele troškova podrazumijeva da vi kao vozač sami snosite svoj pripadajući dio troškova putovanja. Odgovorni ste za izračun nastalih troškova putovanja i obvezni provjeriti ne premašuje li iznos koji tražite od svojih putnika stvarne troškove putovanja (bez uključivanja vašeg dijela troškova).

Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na obustavu korisničkog računa u slučaju da za putovanje koristite usluge službenih vozača ili taksije, ili službeno vozilo i time putem platforme ostvarujete dobit. Pristajete tvrtki BlaBlaCar, na njen zahtjev, dostaviti primjerak potvrde o registraciji vozila i/ili bilo kojeg drugog dokumenta kojim se dokazuje da ste ovlašteni vozilo koristiti na platformi i da time ne ostvarujete nikakvu dobit.

Tvrtka BlaBlaCar nadalje zadržava pravo na obustavu vašeg korisničkog računa, ograničavanje usluga ili raskid ovih odredbi i uvjeta korištenja, ako na platformi provodite aktivnost koja, svojom prirodom ponuđenog putovanja, učestalošću i brojem putnika koji se prevoze te traženim sudjelovanjem u trošku, vama omogućuje dobit ili stvara razlog za vjerovanje da korištenjem platforme ostvarujete dobit.

7. Otkazivanje putovanja

Kad putovanje prije vremena polaska otkazuje putnik, mjesto/mjesta automatski postaju dostupna ostalim putnicima koji ih mogu rezervirati putem interneta i podliježu ovim istim odredbama i uvjetima korištenja.

8. Ponašanje korisnika platforme i članova

8.1. Obveze svih korisnika platforme

Potvrđujete da sami snosite odgovornost za poštivanje svih zakona, propisa i obveza koje se primjenjuju na vaše korištenje platforme.

Osim toga, kad platformu koristite i tijekom putovanja, obvezujete se:

 • (i) da platformu nećete koristiti u profesionalne i komercijalne svrhe te za ostvarivanje dobiti;
 • (ii) da tvrtki BlaBlaCar (a naročito nakon izrade ili ažuriranja korisničkog računa) ili ostalim članovima nećete slati nikakve lažne, obmanjujuće, zlonamjerne ili prijevarne informacije;
 • (iii) da nećete govoriti niti se ponašati kao niti objavljivati sadržaj na platformi koji se smatra pogrdnim, škodljivim, nemoralnim, pornografskim, vulgarnim, uvredljivim, agresivnim, nepoželjnim, nasilnim, prijetećim, zlostavljajućim, rasističkim ili ksenofobnim, sa seksualnim konotacijama, koji potiče naselje, diskriminaciju ili mržnju, koji potiče radnje povezane s ili s uporabom ilegalnih supstanci ili koji je općenito suprotan svrsi ove platforme kojim bi se mogla prekršiti prava tvrtke BlaBlaCar ili treće osobe ili koja je protivna dobrom moralu;
 • (iv) da nećete kršiti prava i ugled tvrtke BlaBlaCar, a naročito prava intelektualnog vlasništva;
 • (v) da nećete otvoriti više od jednog korisničkog računa na platformi i da korisnički račun nećete otvoriti u ime treće osobe;
 • (vi) da nećete pokušavati zaobići sustav rezervacije putem interneta na platformi, naročito pokušavajući drugom članu poslati svoje podatke za kontakt kako biste izvršili rezervaciju izvan platforme;
 • (vii) da nećete kontaktirati drugog člana, naročito ne putem platforme, u svrhu koja ne uključuje utvrđivanje uvjeta za carpooling;
 • (viii) da ćete poštivati ove odredbe i uvjete korištenja i politiku zaštite podataka.

8.2. Obveze vozača

Kad ovu platformu koristite kao vozač obvezujete se:

 • (i) da ćete poštivati zakone, propise i kodeks koji se primjenjuju na vožnju i vozilo, a naročito one koji se odnose na valjanost obveznog osiguranja u trenutku putovanja i posjedovanje važeće vozačke dozvole;
 • (ii) da ćete provjeriti uključuje li vaše osiguranje i carpooling te smatraju li se vaši putnici trećim osobama u vozilu koje su kao takve obuhvaćene vašim osiguranjem tijekom cijelog trajanja putovanja, čak i kada se radi o prekograničnom putovanju;
 • (iii) da nećete preuzimati nikakav rizik tijekom vožnje, da nećete konzumirati nikakve proizvode koji bi mogli ometati vašu pozornost i sposobnost za koncentriranu i potpuno sigurnu vožnju;
 • (iv) da ćete objavljivati oglase koji se odnose samo na stvarno planirana putovanja;
 • (v) da ćete realizirati putovanje opisano u oglasu (naročito uzimajući u obzir korištenje autoceste ili ne) i pridržavati se termina i mjesta dogovorenih s ostalim članovima (naročito mjesta polaska i odredišta);
 • (vi) da nećete uzimati više putnika nego što je navedeno u oglasu
 • (vii) da ćete koristiti ispravno vozilo, koje je u skladu s važećim pravnim odredbama i praksom, naročito onima koje se odnose na važeću potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu vozila;
 • (viii) da ćete tvrtki BlaBlaCar ili putniku koji to zatraži pokazati svoju vozačku dozvolu, potvrdu o registraciji vozila, policu osiguranja, potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu kao i sve ostale dokumente kojima se na platformi dokazuje vaša sposobnost za korištenje vozila kao vozač;
 • (ix) da ćete u slučaju kašnjenja ili promjene vremena ili putovanja o tome svoje putnike obavijestiti bez odlaganja;
 • (x) da ćete, u slučaju prekograničnog putovanja, pribaviti i putniku kao i svakom nadležnom tijelu koje to zatraži, staviti na raspolaganje sve dokument kojima se dokazuje vaš identitet i vaše pravo na prelazak državne granice;
 • (xi) da ćete putnike na dogovorenom mjestu polaska čekati najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;
 • (xii) da nećete objavljivati oglas koji se odnosi na vozilo kojem niste vlasnik ili koje niste ovlašteni koristiti u svrhu dijeljenja prijevoza
 • (xiii) da ćete putnicima omogućiti da vas kontaktiraju putem telefona, na broj registriran na vašem profilu;
 • (xiv) da putem platforme nećete ostvarivati dobit;
 • (xv) da nemate nikakve kontraindikacije ili zdravstveno stanje koje bi kod vas izazvalo nesposobnost za upravljanje vozilom
 • (xvi) da ćete se tijekom putovanja ponašati primjereno i odgovorno, u skladu s duhom dijeljenja prijevoza
 • (xvii) da nećete odbiti rezervaciju na osnovi rase, boje, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere, spolne orijentacije, bračnog stanja, invalidnosti, fizičkog izgleda, trudnoće, posebne osjetljivosti zbog ekonomske situacije, imena, prebivališta, zdravstvenog stanja, političkog mišljenja, dobi;
 • (xviii) da ćete omogućiti da vas putnici kontaktiraju putem telefona, na broj registriran na vašem profilu, uključujući i na mjestu sastanka.

8.3. Obveze putnika

Kad ovu platformu koristite kao putnik obvezujete se:

 • (i) da ćete se tijekom putovanja primjereno ponašati, kako ne biste ometali koncentraciju vozača tijekom vožnje ili narušavali mir i spokoj ostalih putnika;
 • (ii) da ćete poštivati vozilo vozača i njegovu čistoću;
 • (iii) da ćete, u slučaju kašnjenja, o tome odmah obavijestiti vozača;
 • (iv) da ćete vozaču platiti iznos sudjelovanja u troškovima;
 • (v) da ćete vozača čekati na mjestu polaska najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;
 • (vi) da ćete tvrtki BlaBlaCar ili bilo kojem vozaču koji to zatraži pokazati svoju osobu iskaznicu ili bilo koju ispravu kojom dokazujete svoj identitet;
 • (vii) da tijekom putovanja nećete nositi nikakve predmete, robu, tvari ili životinju koja bi mogla ometati vožnju i koncentraciju vozača ili čija bi priroda, posjedovanje ili prijevoz bili suprotni važećim zakonskim propisima;
 • (viii) da ćete u slučaju prekograničnog putovanja, pribaviti i vozaču kao i svakom nadležnom tijelu koje to zatraži, staviti na raspolaganje sve dokument kojima se dokazuje vaš identitet i vaše pravo na prelazak državne granice.
 • U slučaju kad ste rezervirali jedno ili više sjedala u ime treće strane, sukladno odredbama ranije navedenog članka 4.2.3, vi jamčite poštivanje odredbi ovog članka za treću stranu i općenito poštivanje ovih odredbi i uvjeta korištenja. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na suspendiranje vašeg korisničkog računa, ograničavanje pristupa uslugama ili raskidanje odredbi i uvjeta korištenja u slučaju njihova kršenja od strane treće osobe u čije ste ime rezervirali mjesto sukladno ovim odredbama i uvjetima korištenja.

9. Suspendiranje računa, ograničavanje pristupa i raskid

Svoj ugovorni odnos s tvrtkom BlaBlaCar možete raskinuti u bilo kojem trenutku, bez ikakvih troškova i ne navodeći razlog. Kako biste to učinili, jednostavno na stranici svojeg profila otvorite karticu „Zatvori moj korisnički račun“.

U slučaju (i) kršenja ovih odredbi i uvjeta korištenja, uključujući ali ne i ograničeno na vaše obveze kao člana regulirane ranijim člancima 6. i 8., (ii) prekoračenja ograničenja navedenoga u gornjem stavku 4.3.3 ili (iii) ako tvrtka BlaBlaCar ima stvarni razlog vjerovati da treba zaštititi svoju sigurnost i integritet, sigurnost i integritet njenih članova ili trećih strana ili u svrhu sprječavanja prijevara ili za potrebe istraga, tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo:

 • (i) raskinuti ove odredbe i uvjete korištenja koji vas obvezuju prema tvrtki BlaBlaCar, odmah i bez posebne obavijesti; i/ili
 • (ii) spriječiti objavljivanje ili ukloniti sve ocjene, oglase, poruke, sadržaj, zahtjev za rezervaciju ili bilo koji sadržaj koji objavite na platformi; i/ili
 • (iii) ograničiti vam pristup i korištenje platforme; i/ili
 • (iv) privremeno ili trajno suspendirativaš korisnički račun.

Kad to bude potrebno, bit ćete obaviješteni o uvođenju takve mjere, kako biste dobili priliku tvrtki BlaBlaCar dostaviti svoje obrazloženje. Tvrtka BlaBlaCar će zatim, po vlastitom nahođenju, odlučiti hoće li ili ne obustaviti uvedene mjere.

10. Osobni podaci

U kontekstu vašeg korištenja platforme, tvrtka BlaBlaCar će prikupiti i obraditi vaše osobne podatke. Pri korištenju platforme i obrade nekih vaših osobnih podataka, potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar obrađuje vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonima i odredbama Politike zaštite podataka.

11. Intelektualno vlasništvo

11.1. Sadržaj koji objavljuje tvrtka BlaBlaCar

Vezano na sadržaj koji joj dostavljaju članovi, tvrtka BlaBlaCar jedini je vlasnik prava na intelektualno vlasništvo koja se odnose na usluge, platformu, sadržaj (poglavito tekstove, slike, crteže, logotipe, video snimke, zvučne zapise, podatke, grafičke zapise) i na softver i baze podataka kojima se osigurava njihov rad.

Tvrtka BlaBlaCar daje vam ne-ekskluzivno, osobno i neprenosivo pravo na korištenje platforme i usluga, za vaše osobne i privatne potrebe, na nekomercijalnoj osnovi i u svrhu za koju su platforma i usluge namijenjene.

Zabranjen vam je bilo kakav drugi oblik korištenja ili iskorištavanja platforme i usluga te njihovog sadržaja bez prethodne pisane dozvole tvrtke BlaBlaCar. Naročito vam je zabranjeno:

 • (i) reproducirati, mijenjati, prilagođavati, distribuirati, javno prezentirati i širiti platformu, usluge i sadržaj, osim ako za to nemate izričito odobrenja tvrtke BlaBlaCar;
 • (ii) provoditi dekompilaciju i obrnuti inženjering platforme i usluga, osim u slučaju iznimaka propisanih važećim dokumentima;
 • (iii) izvlačenje ili pokušavanje izvlačenja (naročito primjenom robota za rudarenje podataka ili sličnih alata za prikupljanje podataka) značajnijeg dijela podataka s platforme.

11.2. Sadržaj koji objavljujete na platformi

Kako biste omogućili pružanje usluga i sukladno namjeni platforme, tvrtki BlaBlaCar dajete ne-ekskluzivnu licenciju za uporabu sadržaja i podataka koje dajete u kontekstu korištenja usluga (dalje u tekstu „Sadržaj članova“). Kako biste tvrtki BlaBlaCar omogućili distribuciju putem digitalne mreže i u skladu s komunikacijskim protokolima (posebice putem interneta i mobilne mreže) te kako biste sadržaj platforme učinili dostupnim javnosti, tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete, za cijeli svijet i za čitavo trajanje vašeg ugovornog odnosa, da koristi, prikazuje, prilagođava i prevodi sadržaj članova i to:

 • (i) Tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete za korištenje cijelog ili dijela svog sadržaja članova na digitalnim medijima za bilježenje podataka, poznatima ili onima koji još nisu poznati, a naročito se to odnosi na poslužitelje, tvrdi disk, memorijske kartice ili jednakovrijedne medije, u bilo kojem formatu i korištenjem bilo kojeg procesa, poznatog ili koji još nije poznat, u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu čuvanja, izrade sigurnosnih kopija, prijenosa ili preuzimanja povezanih s radom platforme i pružanjem usluga;
 • (ii) Tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete za prilagođavanje i prevođenje sadržaja članova te za korištenje tih prilagodbi na svim digitalnim medijima, trenutačno poznatima i budućima, reguliranima ranijom točkom (i), s ciljem pružanja usluga, i to na različitim jezicima. Ovo pravo naročito uključuje opciju izmjena formatiranja sadržaja članova, uz poštivanje vašeg moralnog prava, u smislu poštivanja povelje o grafičkom sadržaju na platformi i/ili čineći sadržaj tehnički kompatibilnim za prikazivanje prilikom objave na platformi.

12. Uloga tvrtke BlaBlaCar

Ova platforma predstavlja platformu za internetsko umrežavanje na kojoj njeni članovi mogu izrađivati i objavljivati oglase za putovanja u svrhu dijeljenja prijevoza. Te oglase ostali članovi mogu pregledavati kako bi pronašli uvjete putovanja i, tamo gdje je to moguće, izravno kod člana koji je objavio oglas na platformi rezervirati mjesto u navedenom vozilu.

Prilikom korištenja platforme i prihvaćanja ovih odredbi i uvjeta korištenja, prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar nije ugovorna strana nijednog sporazuma koji ste vi sklopili s ostalim članovima u smislu podjele troškova koji se odnose na putovanje.

Tvrtka BlaBlaCar nema nikakvu kontrolu nad ponašanjem svojih članova i korisnika platforme. Ona ne posjeduje, ne koristi, ne dobavlja niti ne upravlja vozilima koja su predmet oglasa i na platformi ne nudi nikakva putovanja.

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar ne kontrolira valjanost, istinitost ili zakonitost objavljenih oglasa te ponuđenih mjesta i putovanja. U svojstvu posrednika za dijeljenje prijevoza tvrtka BlaBlaCar ne osigurava nikakve usluge prijevoza niti ne djeluje kao prijevoznik, a njena je uloga ograničena na osiguravanje pristupa platformi.

Članovi (vozači ili putnici) za svoje radnje odgovaraju osobno i u cijelosti.

U svojstvu posrednika, tvrtka BlaBlaCar ne može se smatrati odgovornom za stvarnu realizaciju putovanja, i to naročito u slučaju:

 • (i) netočnih informacija koje vozač objavi u svom oglasu ili ako se radi o bilo kojem drugom podatku vezanom za putovanje i uvjete putovanja;
 • (ii) otkaza ili promjene putovanja od strane člana;
 • (iii) neplaćanja sudjelovanja u trošku od strane putnika;
 • (iv) ponašanja putnika tijekom, prije i nakon putovanja.

13. Rad, dostupnost i funkcioniranje platforme

Tvrtka BlaBlaCar obvezna je pokušati platformu održavati dostupnom 7 dana u tjednu, 24 sata na dan. Ipak, pristup platformi može biti privremeno obustavljen, bez upozorenja, zbog tehničkog održavanja, migracije i ažuriranja podataka ili zbog nestanka struje ili ograničenja povezanih s radom mreže.

Nadalje, tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na mijenjanje ili obustavljanje, potpuno ili djelomično, pristupa platformi i njenim funkcijama, prema vlastitom nahođenju, privremeno ili trajno.

14. Izmjene odredbi i uvjeta korištenja

Ove odredbe i uvjeti korištenja te dokumenti koji pozivanjem na njih čine njihov sastavni dio predstavljaju cijeli sporazum između vas i tvrtke BlaBlaCar vezano na vaše korištenje usluga. Bilo koji drugi dokument, a naročito bilo koji navod na platformi (česta pitanja i sl.) služi samo kao smjernica.

Tvrtka BlaBlaCar može mijenjati ove odredbe i uvjete korištenja kako bi ih prilagodila svom tehničkom i komercijalnom okruženju te kako bi bili u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Sve izmjene odredbi i uvjeta korištenja bit će objavljene na platformi, uz navođenje datuma stupanja na snagu, a prije nego se to desi tvrtka BlaBlaCar će vas o svemu obavijestiti.

15. Primjenjivo pravo – Rješavanje sporova

Ove odredbe i uvjeti korištenja napisani su na hrvatskom jeziku i podliježu hrvatskom pravu.

Ako je potrebno svoju pritužbu vezano na platformu ili naše usluge možete podnijeti i na platformi za rješavanje sporova koju na internetu objavljuje Europska komisija i koja vam je dostupna ovdje. Europska komisija važu će pritužbu poslati nadležnom nacionalnom pravobranitelju. Sukladno važećim propisima koji se odnose na posredovanje, obvezni ste, prije podnošenja bilo kakvog zahtjeva za posredovanje, tvrtku BlaBlaCar pisanim putem obavijestiti o bilo kakvom sporu, kako biste isti pokušali riješiti mirnim putem.

16. Pravne obavijesti

Ovu platformu objavljuje Comuto SA, dioničko društvo s temeljnim kapitalom od 131.962.087 eura, registrirano u trgovačkom registru u Parizu pod brojem 491.904.546 (PDV broj:FR76491904546), sa sjedištem na adresi 84, avenue de la République, 75011 Pariz (Francuska), zastupano po predsjedniku društva, Frédéricu Mazzelli, direktoru publikacija na mrežnim stranicama.

Ova mrežna stranica usluge hostinga koristi na poslužiteljima Comuto SA.

Za sva pitanja obratite se Comuto SA koristeći ovaj obrazac za kontakt.

Verzija koja stupa na snagu 5. travnja 2017

Korištenjem naše web stranice prihvaćate korištenje kolačića za analitiku te proizvodnju sadržaja i oglasa prilagođenog vašim interesima. Pročitajte našuPolitiku korištenja kolačića

Ponudi prijevoz